Over ons

Academische werkplaats Sterker op eigen benen verbindt wetenschap, onderwijs en praktijk op het gebied van gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we sinds 2007. Klik hier voor ons jaarverslag van 2017.

 • Stap 1 icon

  Missie: ‘Bevorderen van gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.’

 • Stap 2 icon

  Ambitie: onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg zo vorm geven dat mensen met VB en ondersteuningsnetwerk centraal staan en niet een ziekte of syndroom.

 • Stap 3 icon

  Onderzoek: werken aan innovatieve onderzoeken en onderzoeksmethoden waarbij inbreng van mensen met een verstandelijke beperking van cruciaal belang is (inclusief onderzoek).

 • Stap 4 icon

  Onderwijs: studenten, specialisten, huisartsen en andere professionals bekend te maken met mensen met een verstandelijke beperking en specifieke behoeften met betrekking tot de gezondheidszorg.

 • Stap 5 icon

  Praktijk: in te zetten op ondersteuning van zorgverleners van public health tot en met derde lijn vanuit het adviescentrum ‘AVG praktijk’.

Wetenschap

Het onderzoek van de academische werkplaats vindt plaats bij de leerstoel ‘geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking’.
Inclusief onderzoek, waarbij mensen met VB actief deelnemen aan onderzoek, is een belangrijke pijler. Twee co-onderzoekers en ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking zijn werkzaam bij de leerstoel en ondersteunen het onderzoek.
In de eerste onderzoekslijn staan mensen met VB centraal. Het doel is om inzicht krijgen in mechanismen achter de complexiteit van gezondheidsproblemen van mensen met VB gedurende hun levensloop.
De tweede onderzoekslijn richt zich op health systems & policy research met als doel inzicht te krijgen in gezondheidsachterstand en gezondheidsongelijkheid bij mensen met VB.
Klik hier om naar publicaties te gaan.

Producten

De onderzoekers hebben verschillende producten gemaakt die handig kunnen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en zorgverleners.
Informatie voor familie en zorgverleners is te vinden op deze pagina per thema.
Klik hier voor de 'Makkelijk lezen website' waarop informatie en handige producten te vinden zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onderwijs

Iedere arts komt in zijn of haar carrière mensen met een verstandelijke beperking tegen. Het is de ambitie van de academische werkplaats om studenten, artsen en professionals bekend te maken met mensen met een verstandelijke beperking en specifieke behoeften met betrekking tot de gezondheidszorg.
Voor vragen over ons onderwijs kunt u contact opnemen met Mathilde Mastebroek (mathilde.mastebroek@radboudumc.nl).

glasses

Geneeskunde curriculum

In ieder jaar van de geneeskunde opleiding is er aandacht voor mensen met VB. Soms in de vorm van zelfstudieopdrachten, maar ook in casusbeschrijvingen, hoorcolleges, werkcolleges en werkgroepen. Dit onderwijs wordt verzorgt door een team van enthousiaste AVG’s, vaak in nauwe samenwerking met specialisten uit andere disciplines zoals bijvoorbeeld kinderartsen en klinisch genetici. Onze ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking zijn ook betrokken binnen het onderwijs en verzorgen onder andere een groot hoorcollege.

chat

Wetenschappelijke stage of masterscriptie

Ben jij student en op zoek naar een stageplek? Wanneer onze onderzoeken en doelgroep je aanspreken ben je van harte welkom om kennis te komen maken. Samen kijken we of we een passende stage kunnen aanbieden die aansluit bij jouw leerdoelen en interesses. Neem gerust contact op met Jenneken Naaldenberg.

pc doctor

Werkbezoek

Partners van de academische werkplaats worden betrokken bij het onderwijs zodat iedere toekomstige arts persoonlijk kennis kan maken met deze doelgroep. Zo gaat een grote groep studenten op bezoek bij zorgorganisatie Siza in het kader van onderwijs over langdurige zorg en innovatie.

hospital

Bij en na scholing

De academische werkplaats levert een actieve bijdrage aan bij- en nascholing zoals de NHG leergang voor huisartsen en andere zorgprofessionals.

Praktijk

De AVG praktijk is in onze regio het eerste spreekuur speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking binnen een universitaire huisartsenpraktijk. AVG staat voor arts verstandelijk gehandicapten.
De AVG geeft advies aan de huisarts naar aanleiding van vragen van de huisarts, ouders/verzorgers of de cliënt zelf.
Voor de meeste medische zorg kunnen mensen met een verstandelijke beperking heel goed bij hun eigen huisarts terecht, maar soms is het verstandig een consult bij de AVG aan te vragen. De AVG is gewend om met mensen met een verstandelijke beperking om te gaan, weet waar hij/zij op moet letten, kan goed luisteren, heeft meer tijd voor de patiënt, herkent patronen en problemen eerder en kan zorgvuldig advies geven.

De AVG praktijk werkt nauw samen met De Praktijk Nijmegen. De patiënt kan vanuit de AVG praktijk verwezen worden naar andere hulpverleners (GZ psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, diëtist, etc) van De Praktijk Nijmegen. Al deze hulpverleners hebben ervaring met mensen met een verstandelijke beperking.

Voor een bezoek aan de AVG-praktijk is een verwijzing van de eigen huisarts nodig. Deze verwijzing loopt via zorgdomein. Als de AVG-praktijk een verwijzing van de huisarts heeft ontvangen, bellen zij de patiënt voor het maken van een afspraak. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Contact

AVG-praktijk / UGC Heyendael
Gerard van Swietenlaan 3 (terrein Radboudumc Nijmegen)
6525 GB Nijmegen
E-mail: AVG@depraktijknijmegen.nl
Voor het maken van afspraken bij de AVG-praktijk, vragen en meer informatie
kunt u tijdens kantooruren bellen met: tel. 088 – 779 50 02.
Informatie over bereikbaarheid vindt u op www.ugc-heyendael.nl

hospital

Samenwerking

Academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking van het Radboudumc en 9 zorgorganisaties. De academische werkplaats streeft ernaar een internationale voortrekkers rol te vervullen in gezondheidsonderzoek voor mensen met VB.

Partners binnen de academische werkplaats stellen middelen beschikbaar voor onderzoek aan de leerstoel ‘Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking’, faciliteren de uitvoer van onderzoek in de praktijk, zijn betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda en bij de implementatie van resultaten.
De bestuursraad bestaat uit bestuurders van de aangesloten organisaties of gedelegeerde vertegenwoordigers, de voorzitter is Hank van Geffen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de academische werkplaats? Neem contact op met Geraline Leusink