Tonnie Coppus

Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en epidemioloog startte Tonnie Coppus in 1999 een
longitudinaal onderzoeksproject naar de voorspellende factoren van dementie en sterfte bij mensen
met Downsyndroom. Deze onderzoeksgroep van meer dan 500 ouderen met Downsyndroom wordt
sindsdien gevolgd. Vanaf 2007 is zij de coördinator van een nationale multidisciplinaire polikliniek
voor volwassenen met Downsyndroom. Zij is een van de grondleggers van het Down Onderzoek
Consortium (DOC), een samenwerking tussen vertegenwoordigers van de patiënten en familie
organisaties, gezondheidszorg en wetenschap. Internationaal is zij lid van het bestuur van de “special
interest group Down syndrome” van de IASSID en van de “Trisomy 21 research society”. Haar
onderzoek vanuit de Erasmus universiteit Rotterdam en de Radboud universiteit Nijmegen richt zich
vooral op Downsyndroom en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast is zij als vertrouwensarts geïnteresseerd in onderwerpen als seksualiteit, kinderwens en
ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft hierover in verschillende
tijdschriften gepubliceerd.