Naar de Huisarts

Mathilde Mastebroek heeft voor het praktijkproject ‘Naar de huisarts’ verschillende producten gemaakt om huisartsenbezoeken beter te laten verlopen voor zowel cliënt als huisarts.

• Explanimation ‘Mensen met een verstandelijke beperking bij de huisarts. Een gezamenlijke zorg’.
Een korte instructieve film over hoe het bezoek van mensen met een verstandelijke beperking voor henzelf, begeleiding en de huisarts beter kan.


Brochure Naar de Huisarts. Tips en aanbevelingen voor samenwerking en informatieoverdracht tijdens en rondom het spreekuur voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mensen in de huisartsenpraktijk.

•Het Huisartsenboekje is een hulpmiddel voor informatieoverdracht bij het bezoek aan de huisarts. Het bevat verschillende pagina’s zowel voor de patiënt (al of niet in te vullen met de hulp van een begeleider) als voor de huisarts om informatie vast te leggen of te helpen onthouden. Download hier de pdf voor de patiënt en voor de huisarts. Je kunt ze met de computer invullen.

•Het communicatieformulier kunnen mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking gebruiken om informatie mee te nemen naar en van de huisarts. Je kunt het als patiënt zelf of samen met een begeleider invullen voor en tijdens het bezoek aan de huisarts. Je kunt de voor- en achterkant van het formulier hier downloaden. Het zijn met de computer invulbare pdf’s.>

Filmpje met uitleg over het huisartsenboekje.


Klik hier voor een filmpje met uitleg over het huisartsenboekje en communicatieformulier.


•Beschikbare ondersteuningsproducten. In dit overzicht vindt u een overzicht van beschikbare ondersteuningsproducten (instrumenten, websites en apps) specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking bij het bezoek aan de huisarts. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

• Verklarende Woordenlijst Diabetes. In deze lijst staan 100 makkelijke woorden om beter te kunne praten over diabetes (suikerziekte). Deze lijst is gemaakt door CBO en Testpanel ABC Noord-Nederland.