Mathilde Mastebroek

Mathilde Mastebroek is arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) bij Pluryn en bij de AVG praktijk Nijmegen. Sinds 2011 is zij als onderzoeker verbonden aan de sectie Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, en sinds 2015 ook als coördinator onderwijs.
Haar ervaringen als AVG motiveren haar enorm om onderzoek te doen naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Mathilde heeft als onderzoeker gewerkt aan het onderzoek Gezondheidsinformatieoverdracht in de eerstelijnszorg aan mensen met een verstandelijke beperking (2011-2016) en het praktijkproject Naar de huisarts (2011-2014).